Cập nhật thông tin bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị (Mới nhất) - STG Real Estate
Thông tin quy hoạch

Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị bao gồm các thông tin về vị trí tiếp giáp, quy hoạch cũng như địa hình thuộc khu vực này. Trong bài viết dưới đây, STG Real Estate đã tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 một cách chi tiết. Nếu bạn đang quan tâm đến các thông tin cũng như bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị, hãy theo dõi nhé!

Tổng quan về tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp biển Đông (với chiều dài bờ biển 75 km).

Quảng Trị có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng. Du lịch văn hóa lịch sử, được tạo bởi hệ thống di tích chiến tranh thời hiện đại hết sức đồ sộ và độc đáo trong đó có những địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử như: Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị,… Bên cạnh đó, tỉnh còn có nhiều danh lam thắng cảnh cùng nhiều bãi biển đẹp như Cửa Tùng, Cửa Việt, Vĩnh Thái mang vẻ đẹp rất mà ít nơi nào có được.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị 1

Quảng Trị có tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú và đa dạng

Thông tin quy hoạch tỉnh Quảng Trị

Hiện tại, Tỉnh Quảng Trị đang tiến hành lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ quan trọng đưa tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước.

Mục tiêu lập quy hoạch

Mục tiêu lập quy hoạch là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh Quảng Trị sử dụng hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển, đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đột phá phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo đến đầu tư phát triển trên địa bàn.

Bên cạnh đó, làm cơ sở tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong các giai đoạn 2021-2025, 2026 đảm bảo tính khả thi, khách quan và khoa học.

Khung định hướng phát triển tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 có mục tiêu tổng quát đến năm 2050:

 • Đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Duyên hải miền Trung.
 • Trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch và năng lượng tái tạo của khu vực Duyên hải miền Trung và cả nước; sản phẩm năng lượng sạch của tỉnh sẽ được thương mại hóa cung ứng cho toàn quốc, cũng như cho các quốc gia các thuộc tiểu vùng sông Mê Kông.
 • Tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động giao thương, liên kết trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây; là hạt nhân quan trọng trong chuỗi cung ứng thương mại, du lịch, vận tải và logistics giữa Quảng Trị với các nước gồm: Lào, Thái Lan, Myanmar và các nước Đông Nam Á, Tây Á.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị

Phạm vi và quan điểm lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch: toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh 4.701,23 km2 với quan điểm lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị:

 • Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030 của đất nước; các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
 • Phát huy và khai thác khả năng liên kết vùng ở cấp quốc gia và kết nối khu vực ở cấp quốc tế; gắn kết Quảng Trị với khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng biên giới Việt – Lào, Hành lang kinh tế Đông Tây. Thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Khai thác thế mạnh các khu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, phát triển kinh tế biển.
 • Đảm bảo tính tổng thể, liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có, giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối, huy động về các nguồn lực đầu tư của tỉnh; phát huy được vai trò, vị thế, tiềm năng và lợi thế của Quảng Trị đối với quốc gia và khu vực. Đồng thời, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng thực tế của tỉnh.
 • Thực hiện chuyển đổi số nền kinh tế để tạo sự phát triển đồng bộ trong cách mạng công nghiệp 4.0; tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội – môi trường. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, linh hoạt, thích ứng và tăng cường khả năng phòng ngừa chống chịu các thảm họa thiên nhiên (nếu xảy ra), thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn 2022 – 2025 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo với tầm nhìn đến năm 2050…
Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị 3

Quy hoạch khu sinh thái tỉnh Quảng Trị

Nội dung và bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị

Quy hoạch thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Phạm vi, tính chất lập quy hoạch thành phố Đông Hà

Phạm vi nghiên cứu

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà trên phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố hiện tại với diện tích khoảng 73 km2:

 • Phía Bắc giáp huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ;
 • Phía Nam giáp huyện Triệu Phong;
 • Phía Đông giáp huyện Gio Linh và Triệu Phong;
 • Phía Tây giáp huyện Cam Lộ.

Phạm vi nghiên cứu mở rộng: Trên cơ sở ranh giới hành chính của thành phố, nghiên cứu đề xuất hợp lý đảm bảo tính kết nối giữa đô thị Đông Hà với các đô thị lân cận như Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong; đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển của thành phố Đông Hà trong tương lai.

Tính chất

Là đô thị tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp của tỉnh; là thành phố có vị thế cấp vùng Bắc Trung Bộ, một trong các đô thị động lực trên hành lang kinh tế Đông – Tây.

Bản đồ quy hoạch phát triển không gian thành phố Đông Hà

Khai thác triệt để cảnh quan các dòng sông,lấy sông Hiếu làm trục cảnh quan chính đô thị, kết hợp với sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Phước làm không gian sinh thái đô thị; trong đó, ưu tiên lấy sông Hiếu làm trục trung tâm để phát triển không gian thành phố, tối đa hóa, khai thác giá trị của sông Hiếu.

Khai thác yếu tố thiên nhiên, tận dụng yếu tố địa hình khu vực, có giải pháp để phát huy hiệu quả địa hình đa dạng của đô thị bao gồm gò đồi, sông ngòi, hồ nước để phát triển và tạo lập nét bản sắc riêng của thành phố.

Xây dựng không gian mở, có vai trò thẩm mỹ trong việc hướng tới tạo dựng cảnh quan đô thị đối với các hồ đập phân bố đều khắp trên địa bàn thành phố như hồ Trung Chỉ, hồ Khe Mây, hồ Đại An, hồ Khe Sắn, hồ Km 6.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị 4

Quy hoạch phát triển không gian thành phố Đông Hà

Xác định hệ thống trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, thể dục thể thao, công viên, cây xanh; bố trí quỹ đất cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; bố trí các không gian cộng đồng, quảng trường lễ hội cho các sinh hoạt cộng đồng của cư dân, hình thành các dãy phố chuyên biệt.

Quy hoạch thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Quy hoạch sử dụng đất, đô thị của thị xã Quảng Trị

Nội dung quy hoạch xác định lấy đô thị hiện có làm hạt nhân phát triển về các hướng:

 • Phát triển khu vực thị phường An Đôn gồm Khu đô thị Bắc Thành Cổ và trục đường từ cầu Quảng Trị đến Thượng Phước;
 • Phát triển đô thị khu vực phía Bắc xã Hải Lệ thuộc thôn Tích Tường;
 • Quy hoạch XD các khu đô thị tại các phường 1, 2 và 3;
 • Lấy trục không gian xanh, kiến trúc cảnh quan là hai bờ sông Thạch Hãn
 • Phát triển xã Hải Lệ theo các tiêu chí đô thị loại III ở hướng Nam.

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trong bản đồ quy hoạch. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Quảng trị có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm như: 1, 2, 3, An Đôn.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị 5

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Quy hoạch phát triển giao thông thị xã Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt (cơ chế, chính sách, vốn đầu tư,…) cho thị xã, đặc biệt là đầu tư xây dựng CSHT đô thị, nông thôn mới, hạ tầng phát triển các CCN, cơ sở thương mại – dịch vụ trên địa bàn, tăng cường các công tác quảng bá, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Theo bản đồ quy hoạch thị xã này có hệ thống giao thông khá thuận lợi, có QL1A, 5.7km tỉnh lộ 580, 581, đường sắt Bắc – Nam đi qua, nối liền thị xã với các huyện, thành phố trong tỉnh và liên thông các miền của cả nước.

Những thông tin trên hy vọng đã cho bạn hiểu thêm về hướng quy hoạch và bản đồ quy hoạch tỉnh Quảng Trị trong thời gian sắp tới. Hãy theo dõi STG Real Estate để luôn nhận những thông tin quy hoạch mới nhất về bất động sản cho bạn!

STG Real Estate: https://stgrealestate.vn

Địa chỉ: 323 – 325 Đường Hùng Vương, P9, Quận 5, HCM

Hotline: 090 886 0000

4.5/5 - (75 bình chọn)